logo

PLOTY • CHODNÍKY • TERASY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA • VÝSADBA OKRASNÝCH RASTLÍN A STROMOV • POKLÁDKA TRÁVNATÝCH KOBERCOVMY V MÉDIÁCH

HURA DO ZAHRADY

Konateľ Ing. Marek Baláži prezentoval použitie gabionov v programe STV Hurá do záhrady.

Chodníky, terasy dlažba

Pokládka zámkovej dlažby a práce s tým spojené:dlazba dlazba dlazba
dlazba dlazba dlazba

Partneri:

huradozahrady
certifikat