logo

PLOTY • CHODNÍKY • TERASY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA • VÝSADBA OKRASNÝCH RASTLÍN A STROMOV • POKLÁDKA TRÁVNATÝCH KOBERCOVMY V MÉDIÁCH

HURA DO ZAHRADY

Konateľ Ing. Marek Baláži prezentoval použitie gabionov v programe STV Hurá do záhrady.

Výsadba okrasných rastlín a stromov a zatrávňovanie

2014

dlazba dlazba dlazba
dlazba dlazba dlazba
dlazba dlazba dlazba
dlazba dlazba dlazba
dlazba dlazba dlazba
dlazba    

Partneri:

huradozahrady
certifikat